PÅMELDING

Under er linker til påmeldingsskjema for både TØF og Nordvesten. Alle korps i Nordvest får tilsendt info om TØF og Nordvesten.
Påmeldingsfrist: 15 januar 2024

TØF

Amatørkorps og Generasjonskorps. 
Påmeldingsavgift kr. 200,- pr. musikant. Max kr. 6000,- pr. korps.

Nordvesten

Skulekorps 
De mottek info frå NMF Nordvest om påmeldingsavgift.


Nordvesten

Aspirant og Junior korps  
De mottek info frå NMF Nordvest om påmeldingsavgift.